Welcome to Musical Art Studio

Musical Art Studio เปิดสอนดนตรีสากลสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเตรียมสอบด้านดนตรี หลักสูตรดนตรีจะเป็นหลักสูตรเรียนเดี่ยว อำนวยการสอนโดยอาจารย์ที่จบปริญญาด้านดนตรีโดยตรง

เรามีหลักสูตรดนตรีที่หลากหลาย อาทิเช่น หลักสูตรเปียโน หลักสูตรกีตาร์ หลักสูตรร้องเพลง หลักสูตรเครื่องสาย และหลักสูตรเครื่องเป่า ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเอง โดยไม่ได้จำกัดอายุ

เรามีครูที่มีประสบการณ์และเรียนจบด้านดนตรีทุกท่าน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล นักเรียนสามารถมั่นใจกับหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีของเรา นอกจากนี้เรายังมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง

นักเรียนสามารถทดลองเรียนกับครูของเราได้ เพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำในการเรียนดนตรี โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้หลักสูตรที่สามารถทดลองเรียนได้ คือ หลักสูตรเปียโน, กีตาร์, ร้องเพลง และเครื่องสาย

หลักสูตร

เลือกเรียนดนตรีที่ท่านชอบได้แล้ววันนี้ที่ Musical Art Studio เรามีหลักสูตรดนตรีที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าท่านจะต้องการเรียนดนตรีเพื่อผ่อนคลาย หรือจะเรียนดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีมืออาชีพ

หลักสูตรทั้งหมด

ปลดล็อคพรสวรรค์ด้านดนตรีของคุณได้แล้ววันนี้

ทดลองเรียนดนตรีที่ Musical Art Studio ได้แล้ววันนี้ฟรี