เรียนคลาริเน็ต

เรียนคลาริเน็ต

การสอนคลาริเน็ต ผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยการฝึกควบคุมลมหายใจ เนื่องจากเครื่องลมต่างๆการเกิดเสียงได้ ย่อมมาจาก ความสั่นสะเทือนของลิ้น แรงดันและความเร็วลมของผู้เล่น

DURATION:
ครั้งละ 1 ชม.
ID:
W-002

INSTRUCTORS:

Address

Musical Art Studio Bangkok   View map

หลักสูตรการเรียนคลาริเน็ต

คลาริเน็ต( Clarinet) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ มีลิ้นเดี่ยวเช่นเดียวกับแซกโซโฟน มีบทบาทสำคัญในวงออร์เคสตรา วง Marching Band, Symphonic Band, Jazz Band หรือกลุ่มเครือ่งดนตรีอื่นๆ นับเป็นเครืองดนตรีที่มีช่วงเสียงกว้างมาก ประมาณ 32/3 octaves และเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องย้ายระดับเสียง คือเสียงที่เกิดขึ้นจะไม่ตรงกับโน้ตที่เป่า ในกลุ่มคลาริเน็ต ประกอบด้วยคลาริเน็ตหลายขนาด ได้แก่ Clarinet in Eb ซึ่งมีเสียงสูงและขนาดสั้นกว่าขนาดมาตรฐาน คือ Clarinet in Bb ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้งานมากที่สุดในคลาริเน็ตทุกชนิด ในกลุ่ม คลาริเน็ต จะประกอบด้วย clarinet ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไป ได้แก่ Alto Clarinet, Bassett Horn และที่นิยมใช้งานกันมากอีกชนิดตือ  Bass Clarinet ซึ่งมีเสียงต่ำไปจนถึงเสียงกลางๆ และคลาริเน็ตขนาดพิเศษได้แก่ Contrabass Clarinet อันมีขนาดของตัวเครื่องใหญ่กว่า Clarinet ปกติ มากนัก

การสอนคลาริเน็ต ผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยการฝึกควบคุมลมหายใจ เนื่องจากเครื่องลมต่างๆการเกิดเสียงได้ ย่อมมาจาก ความสั่นสะเทือนของลิ้น แรงดันและความเร็วลมของผู้เล่น ซึ่งผู้เรียนคลาริเน็ตจะได้รับการฝึกให้นับจังหวะ ทำความเข้าใจจังหวะไปพร้อมกับการเป่าโน้ตในระดับเสียงต่างๆ ตามจังหวะที่กำหนด จึงนำไปสู่การบรรเลงบทเพลงสำหรับคลาริเน็ตต่างๆต่อมา

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP