พบครูผู้สอนและทดลองเรียนดนตรี

(เฉพาะ เปียโน ร้องเพลง กีต้าร์ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ เท่านั้น ที่มีการทดลองเรียน)

  1. การทดลองเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการนัดหมายเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีได้พบครูผู้สอนในวันที่ครูผู้สอนมา เพื่อการให้คำแนะนำการเรียนการสอนในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา ตำราเรียน เครื่องดนตรี
  2. ครูผู้สอนจำเป็นต้องทราบความจำนงและความตั้งใจแรกในการเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆ ระยะเวลาที่กำหนด แนวดนตรี หรือเพลงที่อยากเล่นได้ ฯลฯ รวมทั้งพื้นฐานของผู้เรียนเอง(ถ้ามี) อาจให้ผู้เรียนสาธิตการเล่นดนตรีนั้นๆให้ครูดู เพื่อที่จะปรับและวางแผนการสอนต่อไปตลอดคอร์ส
  3. Musical Art Studio เปิดรับสมัครทดลองเรียนฟรีสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
  1. กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบถ้วน และส่ง
  2. เราจะโทรกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งวันเวลาที่ท่านสามารถเข้ามาได้
  3. กรุณามาในเวลาที่นัดหมาย อาจจะก่อนเวลาเล็กน้อย (เนื่องจากสตูดิโอของเรามีจำนวนห้องเรียนที่จำกัดและจำเป็นที่จะต้องระบุเวลาที่แน่นอนให้ท่าน)
  4. รายละเอียดเส้นทาง จะมีระบุในเว็บแล้ว แต่ท่านอาจสอบถามได้ทางโทรศัพท์เพิ่มเติม
  5. กรุณา check-in ชื่อ musical art studio เมื่อท่านมาถึงแล้ว

ใบสมัครทดลองเรียนดนตรี ที่ Musical Art Studio

ข้อมูลนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
ชื่อจริง
กรุณากรอกชื่อจริงของท่าน
กรุณากรอกชื่อจริงของท่าน
นามสกุล
กรุณกรอกนามสกุลของท่าน
กรุณกรอกนามสกุลของท่าน
ที่อยู่อีเมล
กรุณากรอกที่อยู่อีเมลของท่าน
กรุณากรอกที่อยู่อีเมลของท่าน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่าน
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่าน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

กรุณากรอกที่อยู่ที่ติดต่อได้ของนักเรียน
บ้านเลขที่
กรุณากรอกบ้านเลขที่ของท่าน
กรุณากรอกบ้านเลขที่ของท่าน
ซอย/หมู่บ้าน/อาคาร
กรุณากรอก ซอย/หมู่บ้าน/อาคาร ของท่าน
กรุณากรอก ซอย/หมู่บ้าน/อาคาร ของท่าน
ตำบล/แขวง
กรุณากรอกที่อยู่ตำบล/แขวงของท่าน
กรุณากรอกที่อยู่ตำบล/แขวงของท่าน
อำเภอ/เขต
กรุณากรอกที่อยู่อำเภอ/เขตของท่าน
กรุณากรอกที่อยู่อำเภอ/เขตของท่าน
จังหวัด
กรุณาเลือกจังหวัดของท่าน ท่านไม่สามารถทดลองเรียนได้ หากท่านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
กรุณาเลือกจังหวัดของท่าน ท่านไม่สามารถทดลองเรียนได้ หากท่านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ของท่าน
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์ของท่าน

เลือกหลักสูตร

กรุณาเลือกหลักสูตรที่นักเรียนต้องการทดลองเรียน
กรุณาเลือกหลักสูตรที่นักเรียนต้องการสมัครทดลองเรียน
กรุณาเลือกหลักสูตรที่นักเรียนต้องการสมัครทดลองเรียน
ท่านรู้จัก Musical Art Studio จากช่องทาง:
กรุณาบอกเราทีว่าท่านรู้จัก Musical Art Studio จากช่องทางไหน
กรุณาบอกเราทีว่าท่านรู้จัก Musical Art Studio จากช่องทางไหน
ชื่อผู้แนะนำ
กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ
กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ
โปรดระบุช่องทางอื่นที่ท่านรู้จักเรา
กรุณาระบุช่องทางอื่นที่ท่านรู้จักเรา
กรุณาระบุช่องทางอื่นที่ท่านรู้จักเรา
เงื่อนไขและข้อตกลง
เมื่อท่านกรอกใบสมัครและทำการ SUBMIT เรียบร้อยแล้ว ทาง Musical Art Studio จะติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและนัดเวลาทดลองเรียนกับอาจารย์ของเรา
กรุณายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
กรุณายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง