อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

สอนเปียโนคลาสสิก/ป๊อป เด็ก/ผู้ใหญ่

สอนเปียโนคลาสสิกและป๊อป สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ศึกษาวิชาเอกเปียโนคลาสสิก แขนงดนตรีคลาสสิก ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยศึกษากับอาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และ Dr. Eun-Yong Suh

ประวัติด้านดนตรีของ อ.วรัษสฎาพร อินทรธวัช (ครูมุก)

สอนเปียโนคลาสสิกและป๊อป สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่

สำเร็จการศึกษาวิชาเอกเปียโนคลาสสิก แขนงดนตรีคลาสสิก ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยศึกษากับอาจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และ Dr. Eun-Yong  Suh

ประสบการณ์ด้านดนตรี

  • แสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิกคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • แสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิกคอนเสิร์ตที่โรงแรงอโนมา(สยาม)
  • มีประสบการณ์สอนเปียโน ป๊อป คลาสสิกสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในหลายสถาบันกว่า  5 ปี
  • มีเทคนิคการเล่นเปียโนป๊อปภายในระยะเวลาสั้นๆสำหรับนักเรียนทุกวัยโดยไม่ยาก

 

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP