อ.แพรอิศรา อารมย์ดี(ครูแพร)

อ.แพรอิศรา อารมย์ดี(ครูแพร)

สอนร้องเพลง

ศึกษาวิชาเอกขับร้องดนตรีตะวันตก แขนงการแสดงเดี่ยวคลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ศึกษากับ อ.กาญจนา สวนสุข Classical Performance Skill Mr.Casey Koh

อ.แพรอิศรา อารมย์ดี(ครูแพร)

สำเร็จการศึกษาวิชาเอกขับร้องดนตรีตะวันตก แขนงการแสดงเดี่ยวคลาสสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ศึกษากับ อ.กาญจนา สวนสุข Classical Performance Skill Mr.Casey Koh

ประสบการณ์ด้านดนตรี Chior Ensemble

  • เป็นสมาชิกวง แย้มศรีคอรัส ร้องตำแหน่ง Soprano
  • วงประสานเสียงแห่งวิทยาลัยการดนตรี ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมแสดง -BSRU &BTSM Choir Workshop&Concert 2016
  • Safari Fantasy BSRU Choir concert 2016
  • BSRU Choir with BTSM&BA at the Broadway Academy Showcase in Malaysia.

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP