อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์ (ครูเสท)

อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์ (ครูเสท)

อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์ (ครูเสท)

สอนร้องเพลงป๊อป, คลาสสิก, ลูกทุ่ง

ศึกษาสาขาการขับร้องคลาสสิก ในระดับปริญญาโท ด้าน music education และ voice classic จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติด้านดนตรีของ อ.เศรษฐ คัมภิรนนท์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียงร้องในหลากหลายสไตล์ เช่น ป๊อป คลาสสิก แจ๊ส มีผลงานการวิจัยในการใช้เสียงร้อง PBAC ที่สามารถช่วยให้นักเรียนออกเสียงร้องสำหรับทุกแนวเพลงโดยเฉพาะ classical singing ในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของ vocal foldและ larynx อย่างมีประสิทธิผลในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1-4 เดือน หรือตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มเรียน โดยหลักสูตรนี้จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มสนใจเรียนใหม่ และผู้ที่เคยเรียนมาแล้วแต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของการใช้เสียงร้องเแบบคลาสสิก หรือ Head Tonal Quality ได้อย่างถูกต้องเและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการร้องเพลงคลาสสิกสากล

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP