ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)

อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร

ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)

สอนเปียโน, สอนเชลโล่, สอนเรียบเรียงเพลง, สอนการประพันธ์เพลง, สอนทฤษฎีดนตรีขั้นสูง

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการประพันธ์เพลงในระดับปริญญาเอกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร หรือครูพีท ได้ก่อตั้ง Musical Art Studio ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อสอนดนตรีให้กับผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเรียนต่อด้านดนตรีในระดับที่สูงขึ้น นอกจากจะเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีผลงานการแสดงดนตรีเผยแพร่สู่สาธารณชนมากกว่า 40 ประเทศแล้ว ครูพีทเป็นครูที่มีประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี ในทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง

ปัจจุบันในสตูดิโอสอนดนตรีของเรา ครูพีทเปิดติวทฤษฎีดนตรีเพื่อสอบเข้าเรียนคณะดนตรีในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่านั้น และสอนวิชาการประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเพลงสำหรับวง symphonic band, orchestraฯลฯ รวมทั้ง harmony, Form, Counterpoint อีกด้วย

การศึกษาและประสบการณ์ด้านดนตรี

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการประพันธ์เพลงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์, ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ด้านทฤษฎีดนตรีกับ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
 • ศึกษาด้านการประพันธ์เพลงแนวทดลองเพิ่มเติม กับ Prof.Peter Eotvos และ Prof.Aaron Cassidy ที่ประเทศอังกฤษ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และฮังการี
 • เคยมีโอกาสศึกษาและรับคำแนะนำเพิ่มเติมโดยอาจารย์สาขาการประพันธ์เพลงจาก Kings College ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ทฤษฎีดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญจากประเทศเยอรมนีให้เป็น Composer in Residence พำนักที่เมือง Edenkoben 5 เดือน
 • คนไทยคนแรกและเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล Irino Prize for orchestra จากผลงานทั่วโลกหลายสิบประเทศตั้งแต่อายุ 20 ปี
 • เป็นนักประพันธ์เพลงชาวไทย 1 ใน 2 คนที่เคยได้รับรางวัลด้านการประพันธ์เพลงร่วมสมัยระดับโลก Takemitsu Award ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลจาก Asia Pacific Saxophone Composition competition
 • นักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกภายใต้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ ด้านทฤษฎีดนตรี คอมพิวเตอร์ดนตรี การประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียงประสาน ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะดุริยางคศิลป์ มหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา, Nanyang Academy of Fine Arts สิงคโปร์ฯ
 • เป็นนักวิจัยที่ Center of Research in New Music(Cerenem), Huddersfield University,UK 4เดือนครึ่ง ปี 2017- 2018
 • ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 3 นักประพันธ์เพลง จาก 1150 คนทั่วโลกในรางวัล ​MATA call for score 2017, New York
 • มีผลงานออกแสดงในประเทศยุโรป อเมริกาและเอเชียเป็นจำนวนมากจนกระทั่งปัจจุบัน
 • มีผลงานตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ดนตรี ประเทศฝรั่งเศส babelscores
 • ผลงานบันทึกเสียงกับ Albany Records, USA
 • ปัจจุบันได้รับทุนวิจัยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลทางด้านดนตรี

 • 2002- 23rd Irino Prize for orchestra, Japan, First Prize
 • 2003-Representative Young composer of Thailand in the ACL Asian Music Festival in Japan
 • 2004- SCG Young Thai Artist Award in music composition ,Finalist
 • 2004-Scholarship from H.R.H Princess Galyanivadhana of Thailand to participate the composition course with K.Stockhausen in Germany
 • 2005- SCG Young Thai Artist Award in music composition ,Finalist
 • 2006- SCG Young Thai Artist Award in music composition ,First Prize
 • 2006-Thailand International Composition Competition for Saxophone, Finalist
 • 2007-Scholarship from Tongyeong International Music Festival Academy to masterclass with Sidney Corbett in Korea
 • 2007-Representative composer of Thailand in the International Society of Contemporary Music- Asian Composer’s League,Hong Kong
 • 2010-Participated as a composer in Yogyakarta Contemporary Music Festival.
 • 2014-Toru Takemitsu Composition Award, Japan, Finalist
 • 2015-Asia Pacific Saxophone Academy Composition Competition, First Prize
 • 2016-Received Golden Jubilee Scholarship from Thailand Research Fund for 6-12 months research in Europe 2017
 • 2016-The first Thai composer who was invited as a resident Composer in Herrenhaus Edenkoben,Germany
 • 2016-Scholarship from Eotvos Music Foundation to masterclass with Toshio Hosokawa and Peter Eotvos in Hungary
 • His compositions have been performed in Asia,Europe and America by various groups of musicians e.g.New Japan Philharmonic, Tokyo philharmonic, Orchestra Internazionale d’Italia, Bangkok Symphony Orchestra,Luxembourg Sinfonietta, Ensemble Kochi, Ensemble TIMF, Ensemble Multilaterale etc.
 • selected as one of the three composers from 1150 composers around the world as a commissioned composer from MATA festival new york 2017
 • Visiting Researcher in Center of Research in New Music(Cerenem), Huddersfield University,UK

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP