อ.ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง (ครูอิฐ)

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง (ครูอิฐ)

สอนฟลู้ต, สอนไวโอลิน, สอนเปียโน

ครู/ผู้ดูแลหลักสูตรแผนการเรียนดนตรีระดับมัธยมศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

ประวัติด้านดนตรีของ อ.ณรงค์ฤทธิ์ ลิ้มรุ่งยืนยง

ประสบการณ์

  • ปี 2006 – 2008 นักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์
  • ปี 2008 – ปัจจุบัน อาจารย์ดูแลหลักสูตรดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและมาแตร์เดอีวิทยาลัย ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์
  • ปี 2010    แสดงคอนเสิร์ตกับวง Gunma Junior Orchestra เมืองทากาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ปี 2014 – 2015   ทีมงานผู้จัดมหกรรมเครื่องเป่า Thailand Flute Festival

การศึกษา

  • ปี 1997 – 2003 ศึกษาดนตรีและสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  • ปี 2004 – 2007 ศึกษาต่อและจบการศึกษา ในระดับอุดมสาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร
  • ปี 2013 – ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตสาขาสังคีตและวิจัยพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร สาขาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP