เรียนทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรีสากล

DURATION:
ครั้งละ 1-1.30 ชม.
ID:
T-001

INSTRUCTORS:

อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร
ดร.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร (ครูพีท)
สอนเปียโน, สอนเชลโล่, สอนเรียบเรียงเพลง, สอนการประพันธ์เพลง, สอนทฤษฎีดนตรีขั้นสูง

Address

Musical Art Studio   View map

หลักสูตรการเรียนทฤษฎีดนตรี

การเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีต่างๆ โดยแทรกอยู่ระหว่างการเรียนดนตรีโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มต้นหัดเล่นดนตรีจนถึงระดับสูง การฝึกเคาะจังหวะเบื้องต้น การแยกแยะโน้ตสูงต่ำสำหรับเด็กเล็ก ก็ถือได้ว่าเป็นการสอดแทรกทฤษฎีดนตรีเข้าไปเช่นกัน แต่เป็นแบบง่าย การเรียนทฤษฎีดนตรีหมายรวมไปถึงกระทั่งการเข้าใจในคอร์ดและความเชื่อมโยงของคอร์ดในแต่ละช่วงของเพลง โครงสร้างของเพลง ลักษณะของสไตล์เพลงแต่ละชนิด ฯลฯ

สตูดิโอเราสอนทฤษฎีดนตรี สำหรับผู้สนใจทั่วไปและนักเรียนทีต้องการสอบเกรด Trinity, Abrsm, Pre-college, สายศิลป์-ดนตรีระดับม.4, ปริญญาตรี​ โท เอก สาขาดนตรี เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สิ่งที่จะต้องเรียน

 • ระดับเสียง ธรรมชาติของเสียง ชื่อเรียกโน้ต กุญแจ ค่าโน้ตเบื้องต้น สัญลักษณ์ทางดนตรี ฯลฯ
 • บันไดเสียง(Scale) ทำความเข้าใจจากโครงสร้าง และการสร้างบันไดเสียงรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ทำแบบฝึกหัด และอาจจะฝึกร้องเสียงจากบันไดเสียงให้ตรงเพื่อฝึกทักษะการฟัง
 • ขั้นคู่เสียง (Interval) เป็นการต่อยอดจากเรื่อง Scale ที่ว่าด้วยการเทียบเคียงระดับเสียงสองเสียงตามระยะห่าง ซึ่งเนื้อหานี้จะมีผลต่อการฝึกพัฒนาโสตทักษะ(Ear Training)ต่อไป
 • ทรัยแอด(Triad)และ คอร์ด(Chord) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง Triad และคอร์ด อันประกอบด้วยกลุ่มโน้ตจำนวนสามตัวขึ้นไป ดังที่คุ้นเคยกันในหนังสือคอร์ดกีตาร์ ซึ่งก็มาจากพื้นฐานเดียวกันนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจโครงสร้างคอร์ด และสามารถพลิกแพลง รวมทั้งเล่นคอร์ดต่างๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ด้วยความเข้าใจ มิใช่จากการจดจำ
 • จังหวะ อัตราจังหวะ(Time Signature) การรวมกลุ่มจังหวะ การนับจับหวะ ผู้เรียนจะได้รู้ลักษณะจังหวะ การรวมกลุ่มโน้ตเพื่อความเข้าใจง่าย และตรงกับจังหวะในเพลง
 • โสตทักษะ(Ear Training) การร้องและฝึกฟังเสียง

เนื้อหาอื่นๆ(ขึ้นอยู่กับผู้เรียน)

 • ประวัติศาสตร์ดนตรี
 • แนวดนตรีต่างๆ สไตล์เพลง
 • ความเข้าใจเพลง
 • สังคีตลักษณ์ (Form and Analysis)

ทฤษฎีดนตรีชั้นสูงและวิชาเฉพาะด้านต่างๆ

 • การประสานเสียง(Harmony) – Classical harmony และ Jazz harmony
 • ความเข้าใจในเครื่องดนตรีต่างๆ,การเรียบเรียงเพลงสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆ(Orchestration) เป็นการทำความรู้จักเครื่องดนตรีทั้งหมดของวงออร์เคสตร้า และวิธีการเขียนเพลงสำหรับเครือ่งดนตรีเหล่านี้ เรียนรู้จากการศึกษาโน้ตเพลงและฟังเพลงตัวอย่าง รวมทั้งฝึกเรียบเรียงเพลงเอง
 • การประพันธ์เพลง(Composition) สอนประพันธ์เพลงหลายแนว สอนการประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรี acoustic, การประพันธ์เพลงสำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยว, วง Ensemble, วง Chamber, การประพันธ์เพลงสำหรับวง Symphonic Band, การประพันธ์เพลงสำหรับวง Symphony Orchestra ฯลฯ

 

ติวทฤษฎีดนตรี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จุฬา มหิดล ศิลปากร รังสิต ฯลฯ

SIGN UP NOW

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP