หลักสูตรไวโอลิน

เรียนไวโอลิน

การเรียนไวโอลิน ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การจัดท่าทางเครื่องดนตรีให้ถูกต้องกับสรีระ การวางคันชัก(Bow) มือขวา การกดตำแหน่งมือซ้าย ซึ่งไม่มีตำแหน่ง(Fret) บอกว่าเสียงใดต้องวางนิ้วที่ตำแหน่งใด ผู้เล่นเครื่องสายทุกเครื่องจะใช้ความเคยชินของนิ้วมือซ้ายในการวางไปในตำแหน่งเสียงที่ถูกต้อง

DURATION:
ครั้งละ 1 ชม.
ID:
S-001

INSTRUCTORS:

pongnarin
อ.พงศ์นรินทร์ ธงไชย (ครูเป้อร์)
สอนไวโอลิน, สอนวิโอล่า, สอนเปียโน, ทฤษฎีดนตรี, การประสานเสียง, ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Address

Musical Art Studio Bangkok   View map

หลักสูตรการเรียนไวโอลิน

ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มเครื่องสาย อันประกอบด้วย ไวโอลิน(Violin) วิโอล่า(Viola) เชลโล่(Cello) และดับเบิ้ลเบส(Double bass) ตั้งเสียงจากสายล่างสุดถึงบนสุด G-D-A-E

การเรียนไวโอลิน ผู้เรียนจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การจัดท่าทางเครื่องดนตรีให้ถูกต้องกับสรีระ การวางคันชัก(Bow) มือขวา การกดตำแหน่งมือซ้าย ซึ่งไม่มีตำแหน่ง(Fret) บอกว่าเสียงใดต้องวางนิ้วที่ตำแหน่งใด ผู้เล่นเครื่องสายทุกเครื่องจะใช้ความเคยชินของนิ้วมือซ้ายในการวางไปในตำแหน่งเสียงที่ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการสีสายเปล่า จากนั้นผู้เรียนจึงเรียนรู้การอ่านโน้ต ในกุญแจซอล (Treble Clef) และจังหวะ ฝึกฝนการฟังเสียงและแยกแยะเสียงที่เพี๊ยนได้ จากนั้นจึงเริ่มต้นเล่นบทเพลงง่ายๆสำหรับไวโอลิน หลักสูตรการสอนไวโอลินส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ Suzuki school ซึ่งให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการฟังและเล่นตาม ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ การเล่นไวโอลินเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเรียนรู้ได้อย่างไม่จบสิ้น แต่ว่า ผู้เรียนสามารถกำหนดกรอบของเวลาได้ว่า จุดใดคือเป้าหมาย บางท่านอาจต้องการจะเล่นเพลงง่ายๆได้อย่างไพเราะ ซึ่งอาจใช้เวลาไม่นานเพียง3-4 เดือน

ในสตูดิโอของเรา ครูสอนไวโอลินจะปูพื้นฐานทุกอย่างที่จำเป็นตั้งแต่แรกอย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อผู้เรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป จะทำได้โดยง่ายขึ้นกว่าการต้องปรับแก้ใหม่ทั้งหมดในผู้ที่มีพื้นฐานไม่แน่นพอ การบรรเลงไวโอลินในระดับสูงจะมีการเรียนรู้และตีความบทประพันธ์เพลงตามแนวทางของดนตรีแต่ละยุคสมัยได้ด้วยความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากครูผู้สอนจะแนะนำเรื่องท่าทางและเทคนิคแล้ว ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง จะเป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้รับอย่างต่อเนื่องในการเรียนการสอน

ทดลองเรียนไวโอลินที่ Musical Art Studio ได้แล้ววันนี้ฟรี พร้อมทั้งขอคำปรึกษากับอาจารย์ของเรา

ทดลองเรียนไวโอลิน

masbangkoklogo

Musical Art Studio สตูดิโอสอนดนตรี เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 โดยครูพีท (อ.สิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร) นักประพันธ์เพลงชาวไทยที่มีผลงานแสดงในระดับนานาชาติ

ติดตามเราได้ที่ Facebook

TOP